Livshistorier

I en individuel psykoterapi:

Jeg har i mange år studeret livshistoriers betydning for vort liv her og nu.
I de første år, hvor jeg arbejdede som psykoterapeut, var min metode meget dybtgående psykodynamisk psykoterapi, hvor arbejdet med barndommen og dens traumer fyldte meget.

NU arbejder jeg i mine psykoterapier med NUET og det liv, vi alle prøver at få til at hænge sammen, hvor vi ofte ikke forstår vore egne reaktioner især i konfliktsituationer. Dér viser livshistorien sig at være vigtigt, da alle vore reaktionsmønstre er skabt i barndommen.
Ved hjælp af psykoterapeutiske teknikker, intuition og klarviden hjælper jeg med at dykke ned for at finde dét sted, hvor roden til de aktuelle følelser er, så vi kan starte en bearbejdning.  

Vi kan også arbejde med at finde dit livsformål

Forskellige metoder til at arbejde med livshistorier: 

 1. Via en dybtgående psykoterapi, hvor der dukker konkrete erindringer op, som vi kan forbinde med nutidige udfordringer. 
  Eksempel fra mit eget liv: Jeg kunne i min barndom og langt ind i min voksentilværelse ikke udholde lugten af hund. indtil det næsten forsvandt efter en psykoterapeutisk bearbejdning af en incest, som dukkede op, da jeg var i begyndelsen af 40'erne. Dér gik det op for mig, at lugten fra dengang mindede om lugten af især våd hund.
 2. Tegneterapi ikke nødvendigvis struktureret, men dér hvor man tegner i forbindelse med en terapi uden at have bevidsthed om, hvad man tegner.
  Eksempel fra mit liv: De år jeg gik i egenterapi i forbindelse med mine uddannelser til psykoterapeut, tegnede jeg mine følelser og pludselig ud af "nowhere" dukkede en tegning  op af en fastspændt lille pige med en erigeret penis ved siden af sit hoved. Ved at tage tegningen med i min psykoterapi, fandt jeg ud af, at jeg havde været udsat for incest som 4-årig (det vidste jeg ikke). Jeg kunne så bearbejde det i min terapi, hvilket har betydet virkelig meget både for mit liv fremadrettet og for forståelsen af det bagudrettet.
  PS: Jeg kan ikke tegne, det handler det ikke om. For når det ubevidste taler så direkte til én, vil tingene dukke op af sig selv - uanset om man tegner  tændstikmennesker. Ting som kan udforskes og måske endda genkendes.
 3. Via mine clairvoyante evner, kan jeg ofte se, meget af dét, der er sket i livet hos den person, jeg sidder med - tidsmæssigt og faktiske hændelser.Jeg kan så få personen til at undersøge den periode i sit liv, ved at kigge på gamle billeder og måske tale med personer, der var dér dengang. Der er forskellige metoder til dette, men for mig er det vigtigste, at dét, jeg mærker, føles rigtigt for den person, jeg sidder med.
  Jeg trækker aldrig noget ned over hovedet på folk.  

    

LivsTerapeuten. All rights Reserved. Design Parylewicz Marketing