Drømmetydning

Drømme kommer fra det ubevidste, dér hvor vi har lagret alt det, vi har oplevet men ikke kan huske samt alt alle de oplevelser, vi ikke nødvendigvis selv har oplevet direkte men deler med andre grupper eller med hele menneskeheden.

METODER TIL DRØMMETYDNING:

1. DRØMMETYDNING
Du fortæller en drøm, som jeg hjælper dig med at tyde igennem samtale om drømmen og dens symboler. Sammen kommer vi frem til de tolkninger, du som drømmer føler er de rigtige.
En tolkning er aldrig rigtig før drømmeren føler, den er det !
Du har svarene indeni dig. Jeg hjælper dig bare til at komme i kontakt med dem.

2. TEGN OG MAL drømmens SYMBOLER
For at komme endnu dybere ind i drømmens budskab, kan du arbejde med at finde frem til nogle drømmesymboler eller situationer, du føler er vigtige. Du kan så tegne eller male et af dem enten her eller derhjemme. I arbejdet her taler vi om dit billede og forsøger at finde frem til, hvad det vil sige dig.

3. LAV EN KOLLAGE over en drøm
En metode, du kan bruge derhjemme, hvor vi her taler om kollagerne og der igennem forsøger at tolke drømmens budskab.

4. TEGN drømmens essens i EN MANDALA
Når du har fundet drømmens essens (det vigtigste budskab i hele drømmen), kan du lave en tegning af det indeni en lukket cirkel. Erfaringer viser, at den metode kan virke meget samlende omkring drømmens budskab.
Vi taler her om din tegning for at finde frem til, hvad den vil sige dig.
Hvis du vil arbejde videre med drømmen i mandalaform, kan du lave

5. BAGSIDETEKNIK
Du lægger et stykke papir over din første mandalategning og tegner nogle af konturerne i den oprindelige tegning op på det nye stykke papir. Derefter lægger du den første tegning væk og begynder at kigge på de streger, du nu har på dit nye stykke papir og laver efterhånden en ny tegning ud af dem. Det kan være en ”eye opener” at arbejde på denne måde. Og du kan selvfølgelig fortsætte med at lave bagsidetegninger på hver tegning, du laver, indtil du føler, at du er i mål.
Vi taler her om dine tegninger, og jeg hjælper dig med at finde ud af, hvad forløbet skal fortælle dig om dig selv.

6. SKRIV ET EVENTYR over en drøm
Den nemmeste måde at komme i gang med dette på, er at bruge en tegning, du har lavet over en drøm. Når du har set på tegningen et stykke tid, lægger du den væk og sætter dig med papir og blyant og lader din fantasi vandre. På et tidspunkt skal du så begynde at skrive uden at tænke. Jeg giver dig en enkel form, du kan bruge til at skrive eventyret ind i.

7. LAV ET HAIKO-DIGT over en drøm
Som når du skal skrive et eventyr, bruger du en tegning, som du prøver at trække essensen ud af. Det skriver du ind i en meget enkel form på 3 linjer. Denne metode tvinger dig til maksimal fokusering.

DRØMMENES HISTORIK:

Sigmund Freud var den første i vores kultur, der for alvor studerede den menneskelige psyke og arbejdede med folks drømme. Han kaldes også drømmetydningens fader. Freud mente at drømmene har en grundlæggende søvnbevarende funktion, og at de opfylder vore inderste drømme. Han så drømmene som bagudrettede kompromisser i forhold til svære ting fra barndommen.

Carl Gustav Jung var elev af Freud, som han brød med. Senere udviklede han sine egne teorier. Han mente, drømmene har en kompensatorisk funktion, så de opretter balance i psyken (f.eks. hvis man i drømme skælder ud på én, man føler sig underlegen overfor i vågen tilstand). Jung så drømmene som fremadrettede - ikke som profetier - men som anvisning på udviklingsmuligheder. Han mente, at drømmene er opbygget af dagsrester (sekvenser fra dagen før), af barndomsbegivenheder, og af det han kalder arketyper (universelle roller som f.eks. det at være forældre). Han sagde, at drømmene "taler i lignelser", som myter.
Mange har siden Freud og Jung udviklet nye teorier om og måder til at arbejde med drømme på. F.eks. Frederick S. Pearls og Arnold Mindel, der begge inddrager kroppen i tolkningen af drømmene.

Danskeren Jess Bertelsen (JB), har videreudviklet Jungs teorier. Han ser drømmene som en radar, der scanner personligheden for ubalancer, der så opdages og kan korrigeres.
Han ser også drømmene som pædagogiske meddelelser til drømmeren. JB tager udgangspunkt i den esoteriske drømmeforståelse - at mennesket er opbygget af flere forfinede legemer: Kroppen, æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet osv. Han mener at kilden til drømmebilleder og årsager til kropssymptomer skal findes i æterlegemet. Energilegemerne består af 7 indre centre langs rygraden - chakrer. Hvert chakre symboliserer et sæt menneskelige egenskaber: Følelser, holdninger, interesser og udviklingsmuligheder. JB arbejder meditativt med drømmene, med det han kalder dobbelt bevidsthed, hvor man iagttager den indre proces samtidigt med, at den forløber

LivsTerapeuten. All rights Reserved. Design Parylewicz Marketing